Μέγιστος φυσικός φωτισμός

Ολοκληρωμένες λύσεις

Προηγμένη σειρά συστημάτων αλουμινίου που σχεδιάστηκε ειδικά για αίθρια, γυάλινες στέγες, φεγγίτες και θερμοκήπια, ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για χώρους που απαιτούν μέγιστη διάχυση του φυσικού φωτισμού. Η σειρά είναι απόλυτα συμβατή με τα εξελιγμένα υαλοπετάσματα της εταιρείας.

Ενδεικτικές εφαρμογές συστημάτων

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας